hakkında

Bu blogun temel amacı düşünce üretmektir. Dolayısıyla, burada birbiriyle çelişen pek çok fikir bir arada bulunabilir. Zira çelişkilerin ve gerginliklerin olmadığı yerde yeni bir 'üretim' olmaz.

Medya ve Kitap alıntıları, yazarın blog okurunun da ilginç bulabileceğini düşündüğü alıntılardan oluşur. Blogun bir 'yolu' veya 'hedefi' yoktur, dolayısıyla alıntılar da genel bir düşünceyi destekler mahiyette değildir. Sözgelimi, bir gün bilimsel metodoloji savunusu yapan bir metin, öteki günse bilimsel metodoloji eleştirisi yapan bir metin alıntı olarak konabilir. Yazarın alıntı yapması, yazarın alıntıdaki fikirlere katıldığı manasına gelmez. Çünkü hiç katılmadığımız, hatta tamamen karşı olduğumuz fikirler de, ifade ediliş şekilleri itibariyle epey kıymetli olabilirler ve burada kendilerine yer bulabilmekteler.

Bloga yorum yapmaya niyetlenen bir kullanıcı, okuduklarını en azından hakkını vererek okumalıdır. Yazıyı fare tekerleği ile üstünkörü geçip, iddialı yorumlar göndermek hem sizin için, hem yazar için hem de diğer okurlar için sadece vakit ziyanına sebep olur. Ayrıca, yorum yaparken asgari bir üslup tutturmak, düşmanca tutumlar göstermemek, niyet okumamak ve yazının argümanlarına getirilen karşı-argümanları düzgünce ifade etmek gerekir.

Bunun dışında, bu sitenin vaktinizi geçirebileceğiniz güzel yerlerden biri olduğu kanısındayım. Umarım, siteden ayrılırken siz de aynı kanıda olursunuz.

D.