2013/11/25

"Çok" okumak

Recai Güllapdan'ı severek okurdum eskiden (şu an artık yazmıyor galiba). Her neyse, güzel bir alıntısına denk geldim bugün Twitter'da (orjinali şurada):
Evvelemirde ey kaari, fazlaca okumak zihnin selâmeti bakımından sıhhate mugayirdir. Nasıl çok yemek mideye fesatlık verir ise, çok okuyandan da hayır gelmez. Netekim bu necib milletin başına ne gelmiş ise, fazlaca okuyan takımından neş’et etmemiş midir? Câhilin mazarattı cirmincedir fekat okumakta mübalağaya sapanların verdiği ziyân kerrât ile artar. Siz belki bilmezsiniz fekat ben bilürüm; kitaplar, kısm–ı küllisi itibariyle birbirini nakzeden tuhaf fikirlerle doludur. Hangisinin isâbet kaydettiğini çözebilene değin insanın beli bükülür, beyni sulanır ve iş işden geçmiş olur. Öyle ise okumamak daha efdaldir bilâder.