2009/07/09

Düşünsel Gelişim [Cropper]

Joule hayatının büyük bölümünde yüklüce bir bağımsız gelire sahip oldu. Bu durum kişisel düzeyde bir bilimsel kariyer izlemesini ve gerek duyduğu entelektüel bağımsızlığa kavuşmasını mümkün kıldı. Crowther bize Joule’un yetişme ortamının bu yüzünü şöyle anlatır:

Zengin bir genç adam olarak, bir kariyere uygun olmasını ya da gelecekteki güçlü dostlarla tanışmasını sağlayacak geleneksel eğitimden geçmesine gerek yoktu. İlk araştırmalarını kısmen genç bir beyefendinin oyalanacak bir şeyler bulma ruhuyla yürüttü, seçtiği uğraş da kavga, siyaset ya da kumar yerine bilim oldu. Çok uzun bir akademik eğitim görmüş bir öğrencinin böyle araştırmaları Joule’un düşünsel eşitlik yaklaşımıyla açıklamış olabileceğine inanmak zordur. Büyük bir hocanın yanında çalışmış yetenekli öğrenci ilk bildirilerinde neredeyse kesinlikle daha az bağımsız bir yaklaşımı benimserdi, çünkü üstündeki kişinin başardığı işleri takdir etmenin gereği olan hürmetin yanı sıra ona bağlı bir yamak tutumunu sergilerdi. Mümtaz bir hocanın rehberliğinden sonra hürmette kusur eden bir öğrenci hemen her zaman alelade bir konumda kalır. (Vurgu eklendi.)
Büyük Fizikçiler, sf. 90, William H. Cropper

0 yorum yapılmış. | yorumları oku | yorum yaz:

Yorum Gönder